Jobant.com

หางาน สมัครงาน วิทยาศาสตร์ วิจัยพัฒนา Lab เทคโนโลยีการอาหาร

ค้นพบ 2 งาน

26

นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
พนักงานประจำ
วิทยาศาสตร์ วิจัยพัฒนา Lab เทคโนโลยีการอาหาร
1 ตำแหน่ง
ตามโครงสร้างหน่วยงาน
ไม่มี
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองสาน
12/10/2563
93

Postdoctoral research fellow Research assistant

ศูนย์ความเป็นเลิศเวชศาสตร์นาโนวินิจฉัยพร้อมรักษา
พนักงานประจำ
วิทยาศาสตร์ วิจัยพัฒนา Lab เทคโนโลยีการอาหาร
1 ตำแหน่ง
ชี้เเจง ณ วันสัมภาษณ์
มีประสบการณ์
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกอกน้อย
17/09/2563
Top