Jobant.com

หางาน สมัครงาน วิทยาศาสตร์ วิจัยพัฒนา Lab เทคโนโลยีการอาหาร

ค้นพบ 1 งาน

9

Postdoctoral research fellow Research assistant

ศูนย์ความเป็นเลิศเวชศาสตร์นาโนวินิจฉัยพร้อมรักษา
พนักงานประจำ
วิทยาศาสตร์ วิจัยพัฒนา Lab เทคโนโลยีการอาหาร
1 ตำแหน่ง
ชี้เเจง ณ วันสัมภาษณ์
มีประสบการณ์
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกอกน้อย
17/09/2563
Top