Jobant.com

ผลการค้นหา ส่งเอกสาร พนักงานขับรถ ขับรถส่งของ

ค้นพบ 5 งาน

7

พนักงานขับรถส่งสินค้า

บริษัท ไลเกอร์ มีเดีย จำกัด
พนักงานประจำ
ส่งเอกสาร พนักงานขับรถ ขับรถส่งของ
1 ตำแหน่ง
ตามตกลง
2 ปีขึ้นไป
กรุงเทพมหานคร , เขตทุ่งครุ
23/09/2563
1

พนักงานขับรถรับส่งผู้บริหาร

Fisherman Village Company
พนักงานประจำ
ส่งเอกสาร พนักงานขับรถ ขับรถส่งของ
1 ตำแหน่ง
16000-18000
1
กรุงเทพมหานคร , *หลายเขต
21/09/2563
79

พนักงานขับรถ/ส่งสินค้า

พี. ที. ออโต้ทรัค
พนักงานประจำ
ส่งเอกสาร พนักงานขับรถ ขับรถส่งของ
1 ตำแหน่ง
ตามตกลง
0-1 ปี
กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน
11/09/2563
21

คนขับรถ (ประจำบ้านผู้บริหาร)

บริษัท พี.เค.เอส. เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
พนักงานประจำ
ส่งเอกสาร พนักงานขับรถ ขับรถส่งของ
1 ตำแหน่ง
10,000 - 14,000 บาท
3 ปี
นครปฐม , สามพราน
07/09/2563
24

พนักงานติดรถ (ทำงานที่ราชบุรี)

WELL AGRITECH CO.LTD
พนักงานประจำ
ส่งเอกสาร พนักงานขับรถ ขับรถส่งของ
1 ตำแหน่ง
ตามโครงสร้างบริษัท
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ราชบุรี , เมืองราชบุรี
20/08/2563
Top