Sales Manager / Executive (Advertising / licensing), MEDIAPLEX INTERNATIONAL CO., LTD.

ประเภท : บริษัท/เอกชน

ชื่อบริษัท/ร้านค้า : MEDIAPLEX INTERNATIONAL CO., LTD.

ที่ตั้ง : ตึก สำนักงาน เซ็นทรัล ปิ่น เกล้า (Tower A) ห้อง 701 ชั้น 7 แขวง อรุณอัมรินทร์ 7/129 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

10700 ตึก สำนักงาน เซ็นทรัล ปิ่น เกล้า (Tower A) ห้อง 701 ชั้น 7 แขวง อรุณอัมรินทร์ 7/129 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
2020-03-04

รหัสไปรษณีย์ : 10700

โทร : 0892091555

อีเมล :

เว็บไซต์ : http://www.mediaplex.co.th/

เกี่ยวกับบริษัท/ร้านค้า:
หนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการสิทธิรายการชั้นนำจากต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าทางด้านสื่อโทรทัศน์ ทางสื่อดิจิตอลและแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้นำไปออกอากาศตลอดจนการให้บริการการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และสื่อโฆษณาภายในประเทศอย่างแน่วแน่

  • วันที่ลงประกาศ 04/12/2019   

  • ผู้เข้าชม : 121

ตำแหน่งงาน :

Sales Manager / Executive (Advertising / licensing)

รูปแบบงาน :

พนักงานประจำ

ประเภทงาน :

ขาย sales

อัตราที่รับ :

3

เงินเดือน :

ไม่ระบุ

THB 0
ประสบการณ์ทำงาน (ปี) :

เพศ :

ไม่จำกัด

การศึกษา :

ไม่จำกัด

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร , *หลายเขต

 

 

รายละเอียดงาน / คุณสมบัติอื่นๆ / วิธีการรับสมัคร :
รายละเอียดงาน
- วิเคราะห์สภาพการแข่งขันและกำหนดทิศทางของการขาย โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจการโฆษณา และธุรกิจลิขสิทธิ์
- วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของทีมขาย เพื่อสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง
- วางแผนและจัดทำ การบริหารงบประมาณประจำปี ของทีมขายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- การจัดทีมงานของฝ่ายขาย
- วางแผนการส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายการตลาด
- ประชุมชี้แจง และกำหนดเป้าหมายการขายให้กับทีมงาน
- ติดตาม ตรวจสอบผลการขาย
- กำหนดแนวทางในการดูแลลูกค้าเก่า และวางแผนในการการหาลูกค้าใหม่
- ออกเยี่ยมลูกค้ารายใหม่ และติดต่อเจรจาการส่งเสริมการขายกับคู่ค้าทางธุรกิจ
- ดูแลบริหารบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
- ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ทีมงาน
- เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

อัตรา : 1-3
เงินเดือน : ตามประสบการณ์หรือตามข้อตกลง
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ประกันกลุ่ม
3. โบนัสประจำปี
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. เงินกู้สวัสดิการ
6. ยูนิฟอร์ม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. มีประสบการณ์ด้านการขายสื่อโฆษณาหรือลิขสิทธิ์อย่างน้อง 3-5 ปี
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
3. มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางติดต่อกับลูกค้าได้
คำค้นหา :

Sale Executive, sales manager, (Advertising / licensing)

Top