ขออภัยค่ะ ประกาศนี้หมดอายุแล้ว

ประเภท : หน่วยงานราชการ

ชื่อบริษัท/ร้านค้า : กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

ที่ตั้ง : เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) กองวัณโรค

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ : 10120

เกี่ยวกับบริษัท/ร้านค้า:
กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานราชการ มีแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติเพื่อการป้องกัน ดูแลรักษา และควบคุมวัณโรค มีเป้าประสงค์คือ “ลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคลง และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (TheEnd TBStrategy) ที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลกแผนยุทธศาสตร์

  • วันที่ลงประกาศ 26/11/2019   

  • ผู้เข้าชม : 145

ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ ด้านพัฒนาระบบโปรแกรม

รูปแบบงาน :

พนักงานประจำ

ประเภทงาน :

คอมพิวเตอร์ IT โปรแกรมเมอร์

อัตราที่รับ :

2

เงินเดือน :

25,๐๐๐ – 40,๐๐๐

ประสบการณ์ทำงาน (ปี) :

เพศ :

ไม่จำกัด

การศึกษา :

ปริญญาตรี

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

 

 

Top