Housekeeping Manager ( ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน ), บริษัท เมเจอร์ รีสอร์ท จำกัด

ประเภท : บริษัท/เอกชน

ชื่อบริษัท/ร้านค้า : บริษัท เมเจอร์ รีสอร์ท จำกัด

ที่ตั้ง : 1/6 ซอยรามคำแหง 37 (ศิริเจริญ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

10240 1/6 ซอยรามคำแหง 37 (ศิริเจริญ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
2020-01-09

รหัสไปรษณีย์ : 10240

โทร : 0839889607

อีเมล :

เกี่ยวกับบริษัท/ร้านค้า:

  • วันที่ลงประกาศ 09/10/2019   

  • ผู้เข้าชม : 25

ตำแหน่งงาน :

Housekeeping Manager ( ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน )

รูปแบบงาน :

พนักงานประจำ

ประเภทงาน :

การโรงแรม ท่องเที่ยว จองตั๋ว มัคคุเทศก์

อัตราที่รับ :

3

เงินเดือน :

20000

THB 20000
ประสบการณ์ทำงาน (ปี) :

1 ปีขึ้นไป

เพศ :

ไม่จำกัด

การศึกษา :

ปริญญาตรี

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

 

 

รายละเอียดงาน / คุณสมบัติอื่นๆ / วิธีการรับสมัคร :
ข้อกำหนด
1. เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า / ตามสายงานที่ตรงกับตำแหน่งงาน
3. มีประสบการณ์ในงานแม่บ้านโรงแรมไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6. . มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความละเอียด รอบคอบ สะอาด และมีความรับผิดชอบต่องานเป็นอย่างดี
7. สามารถสอนงานและฝึกอบรมพนักงานในแผนกได้
8. มีพื้นฐานในงานแม่บ้านเป็นอย่างดี
9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
10. สามารถทำรายงานสรุปผลงานหรือโครงการต่างๆ
11. มีความขยัน อดทน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
12. สามารถทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียดงาน
1. ดูแลให้พนักงานแผนกแม่บ้านทุกคนปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของโรงแรมและของแผนก
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานประจำวัน การให้บริการและเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีมาตรฐานสูงสุดโดยสอดคล้องกับวิธีการทำงานและมาตรฐานการให้บริการของโรงแรม
3. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมห้องพักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมที่จะรับรองแขก
4. ควบคุมระบบงานซักรีด ความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
Top