FRONT OFFICE MANAGER ( ผู้จัดการแผนกต้อนรับ), บริษัท เมเจอร์ รีสอร์ท จำกัด

ประเภท : บริษัท/เอกชน

ชื่อบริษัท/ร้านค้า : บริษัท เมเจอร์ รีสอร์ท จำกัด

ที่ตั้ง : 1/6 ซอยรามคำแหง 37 (ศิริเจริญ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

10240 1/6 ซอยรามคำแหง 37 (ศิริเจริญ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
2020-01-09

รหัสไปรษณีย์ : 10240

โทร : 0839889607

อีเมล :

เกี่ยวกับบริษัท/ร้านค้า:

  • วันที่ลงประกาศ 09/10/2019   

  • ผู้เข้าชม : 21

ตำแหน่งงาน :

FRONT OFFICE MANAGER ( ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)

รูปแบบงาน :

พนักงานประจำ

ประเภทงาน :

การโรงแรม ท่องเที่ยว จองตั๋ว มัคคุเทศก์

อัตราที่รับ :

1

เงินเดือน :

20000

THB 20000
ประสบการณ์ทำงาน (ปี) :

1 ปีขึ้นไป

เพศ :

ไม่จำกัด

การศึกษา :

ปริญญาตรี

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

 

 

รายละเอียดงาน / คุณสมบัติอื่นๆ / วิธีการรับสมัคร :
ข้อกำหนดคุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ทำงานเป็นกะได้ รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. สุขภาพแข็งแรง
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office และโปรแกรม EASYFOได้
6. มีประสบการณ์ผ่านการบริหารโรงแรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. มีความชำนาญด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีอย่างน้อย 1 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในการให้บริการ (CHECK-IN และ CHECK-OUT)
2. ร่วมคัดเลือกพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้า
3. จัดฝึกอบรมพนักงานในแผนก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
4. ควบคุมดูแลการจัดตารางการเข้าเวรทำงานของพนักงานในแผนก
5. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก โดยเฉพาะช่วงที่มีผู้ใช้บริการมาก
6. ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก
7. สร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร และการประสานงานที่ดีกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆเพื่อให้งานราบรื่นและรวดเร็ว
8. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สภาพของห้องพักที่สามารถใช้หรือขายได้ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลกับแผนกอื่นๆ
9. แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำพนักงานในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
10. ประสานงานเพื่อเตรียมการรับรองกลุ่มหรือคณะลูกค้าร่วมกับแผนกอื่นๆ
11. ตรวจสอบการให้เครดิตค้างจ่ายกับแขกที่มาพัก ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงแรม
12. จัดประชุมและเป็นประธานในการประชุมพนักงานในแผนก
13. ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในแผนก ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
14. จัดทำรายงานประจำวัน รายได้ของห้องพักและอัตราการเข้าพักให้กับผู้จัดการทั่วไปและแผนกต่างๆ ได้ทราบ
15. ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบายของสถานประกอบกิจการ
16. ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ พร้อมทั้งดูแลเจ้าหน้าที่ในแผนกให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ
17. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Top