ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์, โรงเรียนถลางวิทยา

ประเภท : บริษัท/เอกชน

ชื่อบริษัท/ร้านค้า : โรงเรียนถลางวิทยา

ที่ตั้ง : ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง

จังหวัด : ภูเก็ต

83110 ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง
2019-08-09

รหัสไปรษณีย์ : 83110

โทร : 0898730450

เกี่ยวกับบริษัท/ร้านค้า:
โรงเรียนถลางวิทยา
เปิดสอนในระดับประถมศึกษา 1-6
เป็นโรงเรียนเอกชน

  • วันที่ลงประกาศ 09/05/2019   

  • ผู้เข้าชม : 265

ตำแหน่งงาน :

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

รูปแบบงาน :

พนักงานประจำ

ประเภทงาน :

อาจารย์ ครู งานด้านวิชาการ

อัตราที่รับ :

1

เงินเดือน :

15000-20000

THB 20000
ประสบการณ์ทำงาน (ปี) :

-

เพศ :

ไม่จำกัด

การศึกษา :

ปริญญาตรี

สถานที่ทำงาน :

ภูเก็ต , ถลาง

 

 

รายละเอียดงาน / คุณสมบัติอื่นๆ / วิธีการรับสมัคร :
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
เพศ ชาย/หญิง
รักงานสอน, มีบุคลิกภาพที่่ดี
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นรายบุคคล
เอกสารประกอบการสมัครงาน
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
– สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
– สำเนาใบผ่านงาน 1 ชุด (ถ้ามี)
– สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- รายได้อื่นๆ
คำค้นหา :
Top