ผู้จัดการฝ่าย IT / พัฒนาซอร์ฟแวร์, บริษัท Voova Group

ประเภท : บริษัท/เอกชน

ชื่อบริษัท/ร้านค้า : บริษัท Voova Group

ที่ตั้ง : 138/1 Thanon Chaiyaphruek, Pattaya, Chon Buri 20150, Thailand

จังหวัด : ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 20150

โทร : 033005937

อีเมล :

เว็บไซต์ : https://voovagroup.com

เกี่ยวกับบริษัท/ร้านค้า:
Voova Group Co.,Ltd.
บริษัท Voovagroup Co., Ltd. เป็นบริษัท BOI ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8 ปีจนถึงปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนด้านการตลาดและ ด้านการตลาดดิจิทัล เราเป็นกลุ่ม Voova เป็นหนึ่งในกลุ่มสื่อที่ใหญ่ที่สุดใน Eastern Seaboard เราอยู่ในสื่อหลากหลายรวมถึงโซลูชั่นการพิมพ์วิทยุและการโฆษณาออนไลน์ทีมงานของเราได้รับการคัดเลือกจากทั่วโลกรวมทั้งออสเตรเลียและออสเตรเลีย โดยดำเนินธุรกิจด้าน Mobile Applications, Digital Marketing, Web Design, Business Class Email Hosting และ มีการนำเสนอบริการออกแบบและการตลาดที่มีคุณภาพสูงในเอเชีย ลูกค้าทั่วโลก และมีสาขาที่ต่างประเทศเช่น ออสเตรเลีย อินเดีย อังกฤษ

Voova Group brings you the Pattaya Trader- one of the largest expat magazines in Thailand, Pattaya 105 – Pattaya’s No1 hit music station and PPCnSEO an award winning software development and digital marketing company.

Together we are Voova Group, one of the largest media groups on the Eastern Seaboard. We provide comprehensive and unique advertising packages across a range of media platforms including print, radio, and online advertising solutions.

Our team has been recruited from all over the world including Thailand, UK, Australia, America, Denmark & Switzerland. We currently service clients in Thailand, UK & Australia bringing them western quality design and marketing at Asian prices.

  • วันที่ลงประกาศ 08/08/2018   

  • ผู้เข้าชม : 111

ตำแหน่งงาน :

ผู้จัดการฝ่าย IT / พัฒนาซอร์ฟแวร์

รูปแบบงาน :

พนักงานประจำ

ประเภทงาน :

คอมพิวเตอร์ IT โปรแกรมเมอร์

อัตราที่รับ :

1

เงินเดือน :

เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

ประสบการณ์ทำงาน (ปี) :

4 ปีขึ้นไป

เพศ :

ไม่จำกัด

การศึกษา :

ปริญญาตรี

สถานที่ทำงาน :

ชลบุรี , บางละมุง

 

 

รายละเอียดงาน / คุณสมบัติอื่นๆ / วิธีการรับสมัคร :
สถานที่ปฎิบัติงาน พัทยา

บทบาทด้านการควบคุมทางด้านเทคนิค

ดูแลเทคโนโลยีต่าง ๆ เครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ภายในทีมทำงานใกล้ชิดกับบริษัท และนักพัฒนาซอร์ฟแวร์เกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และความต้องการต่าง ๆ
ยึดมั่นในมาตรฐานการพัฒนา นโยบาย และกระบวนการต่าง ๆ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมาใช้ตามที่ผู้จัดการแนะนำพัฒนา และใช้มาตรฐานของ IT รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาซอร์ฟแวร์ให้มีคุณภาพสูง ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักพัฒนาซอร์ฟแวร์ทุกคนภายในทีมเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรฐานปัจจุบันของ IT
ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานในบริษัทเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทางธุรกิจ และความต้องการต่าง ๆ อย่างถ่องแท้เรียนรู้ความรู้ทางธุรกิจให้เพียงพอที่จะสามารถมีส่วนร่วมในการระบุแนวทางแก้ไขทางด้านซอร์ฟแวร์ที่จำเป็นต่อบริษัทตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอร์ฟแวร์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาในทีมของคุณเป็นไปตามความต้องการของบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการต่าง ๆ ได้รับการประเมินระยะเวลาในการพัฒนาอย่างแม่นยำ และส่งมอบตรงตามระยะเวลาที่กำหนดตอบสนองอย่างมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อบริษัทมีส่วนช่วยอย่างแข็งขันในกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งต่อตนเอง ทีมงาน และระบบต่าง ๆ

บทบาทด้านผู้จัดการควบคุมสายงาน

ควบคุมทีมงานฝ่ายพัฒนาซอร์ฟแวร์ในการสร้างซอร์ฟแวร์ที่มีคุณภาพสูงภายในระยะที่กำหนด
รับผิดชอบต่องานทั้งหมดที่ได้พัฒนาขึ้นจากสมาชิกในทีมฝึกอบรม และรวบรวมสมาชิกเพื่อจัดตั้งทีมงานใหม่ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาสมาชิกของทีมงานปัจจุบันในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง สร้าง และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวกให้กับทีมงานของคุณ และลูกค้ารายอื่น ๆ ที่คุณร่วมทำงานด้วย
บริหารจัดการสมาชิกในทีมในสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับนโยบาย และกระบวนการของบริษัท รวมทั้งบริหารด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนา การมีวินัย และการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยคำติชมที่มีประสิทธิภาพ รายงานเชิงรุกงานด้านการพัฒนาในปัจจุบันให้กับผู้บริหาร และบริษัทรับทราบ
นำเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของทีมงานมาใช้ตรวจสอบ ฝึกอบรม และแนะนำสมาชิกในทีมสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงกระตุ้นให้กับสมาชิกในทีมมีความรู้เกี่ยวกับสมาชิกในทีมของคุณ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน และประสิทธิภาพโดยสังเกตจากพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละคนทำงานร่วมกับทีมงานมากมายเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่ม รวมถึงการสรรหาพนักงานใหม่มาเข้าร่วมทีมเป็นผู้นำด้าน IT และการจัดการองค์กรในเขตพื้นที่ของคุณ
คุณอาจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำร้องขอที่สมเหตุสมผลจากผู้จัดการ/ผู้บริหาร

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

ประสบการณ์ในการควบคุม และจัดการทีมงานฝ่ายพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว รวมไปถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนา และปัญหาทางวินัย
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือสาขาที่คล้ายกันสามารถสาธิตความสามารถทางด้านการเขียนโปรแกรม Java และ PHP
ด้วยความเข้าใจเชิงลึกของเทคนิคโครงสร้างที่แข็งแรง
ความสามารถในการจัดการกับโครงการที่ท้าทายต่าง ๆ ประสบการณ์ด้านวัฎจักรการพัฒนาซอร์ฟแวร์อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการนำมาใช้งาน ติดตามประวัติของการพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่มีคุณภาพสูงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัท รวมทั้งเข้าใจกระบวนการ และความต้องการต่าง ๆ
ประสบการณ์ในการใช้งาน SCRUM หรือวิธี Agile อื่น ๆ
ทักษะในการเขียน และการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้เป็นอย่างดีประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากร และการสร้างทีมงานพัฒนา รวมทั้งพัฒนาทีมงาน
ความสามารถทางด้านธุรกิจ
ความสามารถในการมีผลกระทบในเชิงบวกต่อผู้อื่น สื่อสารอย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมากับบุคคล หรือกลุ่มคนในทุกระดับ
ความสามารถในการสร้างแรงกระตุ้นผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมาย
สร้างความมั่นใจด้วยการให้ความเคารพ และการสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน และสมาชิกทีมงานเพื่อให้เข้าถึงศักยภาพของพวกเขาได้อย่างเต็มที่
ความสามารถในการใช้ความพยายามในการจูงใจด้วยการพัฒนา และรักษาความสัมพันธ์กับผู้จัดการระดับที่สูงกว่า
ความสามารถในการระบุความสามารถในปัจจุบัน และอนาคตเพื่อให้นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจแสดงเทคนิคของความเป็นผู้นำ และส่งเสริมให้ผู้อื่นมีความเป็นผู้นำ
ความสามารถในการจัดการกับเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และออกคำสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน
ความสามารถในการนำเอาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มาใช้กับการทำงานในแต่ละวัน และแนะนำ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้อื่นปฏิบัติตามในแบบเดียวกันแสดงให้เห็นถึงความฉลาดทางสติปัญญา
ความสามารถที่เกี่ยวข้อง และสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ เข้าร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นำแนวความคิดของผู้อื่นมาปรับใช้แสดงให้เห็นถึงวิธีเชิงรุก ทำงานต่าง ๆ ให้สำเร็จ
ความสามารถทางด้านบัญชี และ ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ จัดลำดับความสำคัญของงานตนเอง
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่น คิดบวก และตั้งใจในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
สามารถสื่อสาร พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถสื่อสารโต้ตอบกับลูกค้าภายในบริษัทได้เป็นอย่างดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทีม

สนใจส่ง ประวัติการทำงานมาที่ jobs@voovagroup.com, au@voovagroup.com
คำค้นหา :

IT manager, IT Support, IT software

Top