Customer Service, CTT TRANS (CM) CO., LTD

ประเภท : บริษัท/เอกชน

ชื่อบริษัท/ร้านค้า : CTT TRANS (CM) CO., LTD

ที่ตั้ง : 51 ถ.บำรุงราษฎร์ ซ.4 ต.วัดเกต อ.เมือง

จังหวัด : เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ : 50000

โทร : 053240647

อีเมล :

เว็บไซต์ : http://WWW.CTT-TRANSIT.COM

เกี่ยวกับบริษัท/ร้านค้า:
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ

  • วันที่ลงประกาศ 08/06/2018   

  • ผู้เข้าชม : 119

ตำแหน่งงาน :

Customer Service

รูปแบบงาน :

นักศึกษาฝึกงาน

ประเภทงาน :

งาน Part Time นักศึกษาฝึกงาน พนักงานชั่วคราว

อัตราที่รับ :

ไม่จำกัด

เงินเดือน :

00

ประสบการณ์ทำงาน (ปี) :

0

เพศ :

ไม่จำกัด

การศึกษา :

ปวส.

สถานที่ทำงาน :

เชียงใหม่ , เมืองเชียงใหม่

 

 

รายละเอียดงาน / คุณสมบัติอื่นๆ / วิธีการรับสมัคร :
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
- วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตร (ปวส.) ขึ้นไป สาขาวิชา ภาษาจีน
- สามารถใช้ภาษาจีนในการ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel)
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photo Shop (จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
- มีบุคลิกที่คล่องแคล่ว มนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ และมีความอดทนในการทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน
- มีความสามารถในการเจรจาต่อรองได้ดี และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- เริ่มงาน เดือนสิงหาคม 2561
ลักษณะงาน
- รับงานจากลูกค้า และกระจายงานตามแผนกต่างๆของบริษัท
- รับผิดชอบในการประสานงาน การติดต่อกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ติดต่อประสานงานกับสายเรือ ฟอเวิดเดอร์ เช็ควันเรือเข้า เช็คเฟรต จองเรือ ทำบุกกิ้ง
- ตามเอกสารจากลูกค้าและสายเรือ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่งใบสมัครงานได้ที่ E-MAIL : CTTGROUP.RISSA@GMAIL.COM
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 064-9865601
คำค้นหา :

customer service, ฝึกงานเชียงใหม่, สมัครงานเชียงใหม่

Top