เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย, Thai O.P.P. Public Co.,Ltd. ( บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด(มหาชน)

ประเภท : บริษัท/เอกชน

ชื่อบริษัท/ร้านค้า : Thai O.P.P. Public Co.,Ltd. ( บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด(มหาชน)

ที่ตั้ง : 1741 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ : 10120

โทร : 026781051

อีเมล :

เว็บไซต์ : http://topp.co.th

เกี่ยวกับบริษัท/ร้านค้า:
Thai O.P.P. Public Co., Ltd. started business in 1983 as a manufacturer of O.P.P. (Oriented Polypropylene) film and later expanded into the production and distribution of many other types of plastic film such as shrink film, C.P.P. (Cast Polypropylene) film, metallized film, stretch film, film for lamination, skin vacuum film and protection film. With long years of experience in the plastic packaging business, we have earned the trust from customers in our expertise in manufacturing know–how and film applications.

We want to be the leading source in providing innovative and quality packaging solutions for film and sticker labels in Thailand and to be the first choice partner for all of our customers. We want to be known for:
-The best quality
-The best service
-The best price
-The best staff
-The best know how
-The best technology

  • วันที่ลงประกาศ 06/02/2018   

  • ผู้เข้าชม : 26

ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

รูปแบบงาน :

พนักงานประจำ

ประเภทงาน :

ธุรการ จัดซื้อ ประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูล

อัตราที่รับ :

1

เงินเดือน :

ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน (ปี) :

เพศ :

ไม่จำกัด

การศึกษา :

ปริญญาตรี

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

 

 

รายละเอียดงาน / คุณสมบัติอื่นๆ / วิธีการรับสมัคร :
1. วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชา : ขายและการตลาด อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ : 23 ปีขึ้นไป
3. เพศ : ชาย/หญิง
4. ประสบการณ์ในการทำงาน :
5. ความรู้ ความสามารถพิเศษ :ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office มีทักษะในการสื่อสารดี
คุณลักษณะ (บุคลิกภาพ)
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน
มีความขยัน รับผิดชอบ คล่องแคล่ว กะตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์
-------------------------------------------------------------------
รายละเอียดงาน/ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้า-ฝ่ายโรงงาน-ฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีกับฝ่ายโรงงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
2. ติดตามสถานะงานของลูกค้า และทำหน้าที่แทนฝ่ายขายเพื่อให้แน่ใจทุกฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
3. จัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขาย สรุปรายงานการขาย รวมถึงจัดทำเอกสารและรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดเก็บเอกสาของรฝ่ายขายและทำงานสนับสนุนงานขายและการตลาด5. ช่วยดูแล รับผิดชอบงานภายในฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานกลับทันทีเมื่อเกิดปัญหา
6. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ยืดหยุ่นเรื่องงาน และเวลาได้เป็นอย่างดี)
-----------------------------------------------------------------------------
สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ ส่งประวัติ มาที่ อีเมล chaninunn.s@topp.kimpai.com
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ สนใจติดต่อ สอบถามได้ที่ คุณชาณินันทน์ โทร 0909154249 /02-6781051-5 ต่อ 589
Top