พนักงานการตลาด, BBJ. Import (thailand) Co., Ltd.

ประเภท : บริษัท/เอกชน

ชื่อบริษัท/ร้านค้า : BBJ. Import (thailand) Co., Ltd.

ที่ตั้ง : Biztown ลาดพร้าว

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ : 10310

โทร : 0953421549

อีเมล :

เว็บไซต์ : https://docs.google.com/forms/d/11Tb-Ci-_imKtWXhTv9atu5IJB-pQO5ukc4FsWHHwDUQ/edit?usp=drivesdk

เกี่ยวกับบริษัท/ร้านค้า:

  • วันที่ลงประกาศ 07/01/2018   

  • ผู้เข้าชม : 122

ตำแหน่งงาน :

พนักงานการตลาด

รูปแบบงาน :

พนักงานประจำ

ประเภทงาน :

การตลาด marketing

อัตราที่รับ :

3

เงินเดือน :

18,000-30,000

ประสบการณ์ทำงาน (ปี) :

0-1

เพศ :

ไม่จำกัด

การศึกษา :

ปริญญาตรี

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

 

 

รายละเอียดงาน / คุณสมบัติอื่นๆ / วิธีการรับสมัคร :
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ร่วมวางแผนกิจกรรมทางการตลาดกับทีมงาน เพื่อหาแนวคิดในการจัดกิจกรรม และประชาสัมพันธ์เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ และตราสินค้า
2. ควบคุม และดูแลภาพลักษณ์การสื่อสารของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และองค์กร
3. วางแผน บริหารจัดการ และประสานงานในการจัดกิจกรรมทางการตลาด ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนด พร้อมสรุปรายงานการจัดกิจกรรม
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมทางการตลาด และนอกเหนือจากกิจกรรมทางการตลาด
5. จัดทำรายงานการวางแผนงาน และงบประมาณที่ต้องการรายเดือน รายไตรมาส รายปี เพื่อให้สอดคล้องเป้าหมายทางการตลาดของแต่ละตราสินค้า และองค์กร
6. ประสานงานออกแบบกราฟฟิคได้อย่างถูกต้อง
7. จัดทำเอกสาร Proposal, Function Order และจัดการประชุมชี้แจงกับหน่วยงานต่างๆ
8. สามารถติดต่อ และ/หรือประสานงานในการสั่งซื้อสินค้ากับ Supplier
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิงสัญชาติไทยอายุ 20 ไม่เกิน 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 0-2 ปี ในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
4. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแปลงความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นชิ้นงานจริง
5. มีทักษะในการสื่อสาร โดยสามารถเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสม และสามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย
6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีความรู้ด้านวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่ง หรือจัดวาง Layout
7. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
8. มีความเข้มแข็ง เป็นระเบียบ มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานอย่างหนัก โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสำคัญ
9. สามารถทำงานได้อย่างอิสระ และทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน
10. มีทัศนคติที่ดี และมีความกระตีอรือร้น
11. ทักษะภาษาอังกฤษดีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ช่องทางการสมัคร
ยื่นใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันทีศุนย์รับสมัครและการติดต่อส่วนกลาง บริษัท บีบีเจ. อิมพอร์ต ประเทศไทย จำกัด
ติดต่อคุณชรินทิพย์,คุณธนชาต
โทร.0953421549 หรือ
โทร.0654534155 (เจ้าหน้าที่บุคคล)
Line ID: @wnk3205f
เวลาติดต่อสมัคร 10.00น.-13.00 น.
คำค้นหา :

งานการตลาด

Top