เภสัชกร, บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภท : บริษัท/เอกชน

ชื่อบริษัท/ร้านค้า : บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 40 ถนนค้อใหญ่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง

จังหวัด : มหาสารคาม

รหัสไปรษณีย์ : 44000

โทร : 043721275

อีเมล :

เว็บไซต์ : http://www.verena.co.th

เกี่ยวกับบริษัท/ร้านค้า:
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม

  • วันที่ลงประกาศ 14/11/2017   

  • ผู้เข้าชม : 19

ตำแหน่งงาน :

เภสัชกร

รูปแบบงาน :

พนักงานประจำ

ประเภทงาน :

แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข Doctor Nurse

อัตราที่รับ :

1

เงินเดือน :

ตามโครงสร้างและประสบการ์

ประสบการณ์ทำงาน (ปี) :

1

เพศ :

ไม่จำกัด

การศึกษา :

ปริญญาตรี

สถานที่ทำงาน :

มหาสารคาม , เมืองมหาสารคาม

 

 

รายละเอียดงาน / คุณสมบัติอื่นๆ / วิธีการรับสมัคร :
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกร
3. มีประสบการณ์ในการขึ้นทะเบียนยา 1 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะพิจารณาพิเศษ
5. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐาน GMP และ ISO 9001:2015
6. สามารถควบคุมเครื่องมือห้องปฏิบัติการและดูแลงานทดสอบของห้องปฏิบัติการ
7. มีความสามารถและทักษะในการนำเสนองาน
8. ขยันหมั่นเพียร ชอบการเรียนรู้งานใหม่ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
9. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานดี
10. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบและสุ่มตรวจตัวอย่างวัตถุดิบ ทั้งก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด
2. จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ของผลการวิเคราะห์และการประกันคุณภาพต่างๆ
3. ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่พนักงาน ลูกค้า หน่วยงานภายนอก
4. จัดทำระบบงานตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ GMP
5. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันร่วมกับฝ่ายต่างๆ
6. ศึกษาค้นคว้า วิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์

สนใจสมัครติดต่อ คุณพรชัย คงทวีกุล
E – mail: pornchai@verena.co.th
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
40 ถนนค้อใหญ่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-721275 ต่อ 101, 102 โทรสาร 043-721341
www.verena.co.th
www.facebook.com/verenahr
คำค้นหา :
Top