Jobant.com

หางาน สมัครงาน นำเข้า-ส่งออก shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI

ค้นพบ 4 งาน

4

ผู้ประสานงานการค้าระหว่างประเทศ

บริษัท ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมก้าวหน้า จำกัด
พนักงานประจำ
นำเข้า-ส่งออก shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
2 ตำแหน่ง
ตามตกลง
1 ปี
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
15/10/2563
79

Sales Coordinator (Import-Export)

บริษัท เทยิ่น ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
พนักงานประจำ
นำเข้า-ส่งออก shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
1 ตำแหน่ง
Negotiable
3 ปีขึ้นไป
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
14/09/2563
47

Customer Service Executive

บจก โกลบอล คอนเนคเตอร์ส โลจิสติกส์
พนักงานประจำ
นำเข้า-ส่งออก shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
1 ตำแหน่ง
18000+
2
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
26/08/2563
84

Customer Service Officer

บจก โกลบอล คอนเนคเตอร์ส โลจิสติกส์
พนักงานประจำ
นำเข้า-ส่งออก shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
1 ตำแหน่ง
18000+
2
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
25/08/2563
Top