Jobant.com

หางาน สมัครงาน การโรงแรม ท่องเที่ยว จองตั๋ว มัคคุเทศก์

ค้นพบ 1 งาน

5

พนักงานต้อนรับ (Receptionist)

บริษัท เจ พี แพลนเนอร์ จำกัด
พนักงานประจำ
การโรงแรม ท่องเที่ยว จองตั๋ว มัคคุเทศก์
2 ตำแหน่ง
12,000 และตามประสบการณ์
2 ปีขั้นไป
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
15/09/2564
Top