Jobant.com

หางาน สมัครงาน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข Doctor Nurse

ค้นพบ 3 งาน

15

นักรังสีการแพทย์

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
พนักงานประจำ
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข Doctor Nurse
1 ตำแหน่ง
15,960
0
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
09/09/2564
20

นายช่างไฟฟ้า

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
พนักงานประจำ
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข Doctor Nurse
1 ตำแหน่ง
10,200
0
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
09/09/2564
24

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
พนักงานประจำ
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข Doctor Nurse
1 ตำแหน่ง
8,300
0
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
09/09/2564
Top