Jobant.com

หางาน สมัครงาน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

ค้นพบ 4 งาน

33

วิศวกรซ่อมบำรุง

บี.ที.โอโต้พาร์ต
พนักงานประจำ
วิศวกรรมไฟฟ้า อิเลคโทรนิค
1 ตำแหน่ง
ตามโครงสร้างฯ
2 ปีขึ้นไป
ชลบุรี
24/09/2563
39

Service Engineer (Electronic)

บริษัท สมายล์ (2019) จำกัด
พนักงานประจำ
วิศวกรรมไฟฟ้า อิเลคโทรนิค
2 ตำแหน่ง
ตามตกลง
1-5 ปี
กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ
22/09/2563
67

ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า (สาขาอรสเทิร์น ซีบอร์ด บ่อวิน ศรีราชา)

เมืองไฟฟ้ากรุงเทพ วิศวกรรม จำกัด
พนักงานประจำ
วิศวกรรมไฟฟ้า อิเลคโทรนิค
3 ตำแหน่ง
16000 ขึ้นไป +โอที
1-2
ชลบุรี , ศรีราชา
21/09/2563
43

ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า(สาขาอมตะนคร ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี)

เมืองไฟฟ้ากรุงเทพ วิศวกรรม จำกัด
พนักงานประจำ
วิศวกรรมไฟฟ้า อิเลคโทรนิค
3 ตำแหน่ง
16000 ขึ้นไป+โอที
1-2
ชลบุรี , เมืองชลบุรี
21/09/2563
Top