Jobant.com

หางาน สมัครงาน วิศวกรรมโยธา สำรวจ สถาปัตย์ ประเมินราคา

ค้นพบ 4 งาน

11

[ตำแหน่งงาน] 1.ผู้ดูแลไซต์งานก่อสร้าง 2.ผู้ปฏิบัติงานช่างสำรวจ 3.ผู้ปฏิบัติงานทดสอบ 4.ผู้ดูแลแผนกควบคุมต้นทุน 5.เจ้าหน้าที่การเงินและภาษีอากร 6.ผู้ดูแลวัสดุก่อสร้าง

บริษัทไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์2
พนักงานประจำ
วิศวกรรมโยธา สำรวจ สถาปัตย์ ประเมินราคา
10 ตำแหน่ง
สามารถต่อรองได้
1
*ทำงานได้หลายจังหวัด
20/09/2564
35

โฟร์แมน

จีเอ็น แกรนด์นารา (ไทยแลนด์) จำกัด
พนักงานประจำ
วิศวกรรมโยธา สำรวจ สถาปัตย์ ประเมินราคา
1 ตำแหน่ง
15000
17000
*ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด
10/09/2564
31

วิศวกรควบคุมงาน

จีเอ็น แกรนด์นารา (ไทยแลนด์) จำกัด
พนักงานประจำ
วิศวกรรมโยธา สำรวจ สถาปัตย์ ประเมินราคา
1 ตำแหน่ง
15000
17000
*ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด
10/09/2564
33

วิศวกรโยธา

บริษัท ซีวิลดีซายน์ แปลนนิ่ง จำกัด
พนักงานประจำ
วิศวกรรมโยธา สำรวจ สถาปัตย์ ประเมินราคา
1 ตำแหน่ง
ตามประสบการณ์
0-5
*ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด
23/08/2564
Top