Jobant.com

หางาน สมัครงาน เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่

ค้นพบ 1 งาน

52

สัตวบาลหรือผู้มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงไก่เนื้อ

บุญธรรมฟาร์มไก่เนื้อ
พนักงานประจำ
เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
1 ตำแหน่ง
15,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ไม่จำกัด
เพชรบุรี , ชะอำ
27/09/2563
Top